Mesila

Hvad er Mesila?

Mesila er en hjælpeorganisation for flygtninge og arbejdsimmigranter, der befinder sig illegalt i Israel.

Organisationens formål er at hjælpe sårbare familier – med særligt fokus på børnene, da disse mennesker har meget få rettigheder i forhold til israelsk lovgivning.

Mesilas arbejde er spredt ud over forskellige områder. For eksempel samarbejder Mesila med børnehaver, som flygtningene/immigranterne selv har opført. Her donerer Mesila praktisk hjælp og legetøj til stederne, og derudover er der tilkoblet en socialrådgiver samt en pædagogisk rådgiver til børnehaverne. Den pædagogiske rådgiver besøger børnehaverne en gang i ugen. Her vejledes det uudannede personale i at håndtere pædagogiske redskaber, og samtidig føres der tilsyn med børnenes velbefindende og udvikling.

Mesila har et center i Tel Aviv hvor de, udover socialrådgivning til forældrene, hjælper med sygesikring og andet. Denne socialrådgivning er meget betydningsfuld for familierne, da Mesila er det eneste center, hvor flygtningene kan få hjælp. Derudover afholdes der kurser for flygtningene/immigranterne. Kurserne kan være alt fra ægteskabsrådgivning, krisehjælp, børneopdragelse, til små uddannelsesforløb for børnehavernes personale. Mange af de ansatte i Mesila er ildsjæle, som arbejder udover deres lønnede timer. Der er altid brug for ekstra ansatte til at udføre arbejdet.

Mesila er meget taknemmelige for den hjælp, de kan få, og de værdsætter samarbejdet med Israelsmissionen, gennem Emmanuelkirken i Tel Aviv, højt. Emmanuelkirken har blandt andet bidraget med volontører, givet gaver til børnene og de ansatte i børnehaverne, samt lavet et årligt krybbespil.

Hvad vil vi som projektgruppe?

Vi vil gerne hjælpe Mesila ved at støtte økonomisk, så Mesila kan afholde kurser og måske ansætte ekstra hænder, som der er så stærkt brug for. Derudover er der brug for volontører som vil tilbringe tid sammen med børnene, indgå i daglige aktiviteter samt udvise respekt og forståelse overfor den svære situation de ansatte flygtninge/immigranter befinder sig i.

Israel volontør

Søde børn i én af de børnehaver, der er tilknyttet Mesila

Hvad kan DU gøre?

  • Du kan støtte økonomisk ved at klikke her
  • Du kan blive volontør hos Mesila
  • Du kan blive en del af Mesilas projektgruppe

– få mere at vide ved at skrive til iu@israel.dk