Det står vi for...

Her på siden kan du læse om nogle af de grundlæggende overbevisninger som vi i Israelsmissionens Unge deler – mere eller mindre. Selvom du ikke brænder for alle punkterne, så er du stadig velkommen til at være en del af vores fællesskab, at rejse med os og udfordre os på vores overbevisninger. Vi er et åbent fællesskab, hvor alle må have deres egne personlige holdinger.

Ungdommen og fællesskab er vigtig

Enhver ny generation skal finde sin egen vej i verden. De kan ikke få overført de ældre generationers overbevisninger, ideologi og viden 1 til 1. De bliver nød til selv at erfare og blive overbevist om, hvad der er sandt, og hvad der ikke er sandt. Derfor skal enhver ny generation tages seriøst, og hjælpes til at finde en god vej – både for dem selv og som samfund. Dermed ikke sagt at ældre generationer ikke kan eller bør lære ungdommen noget, men de erfarings- og læringssituationer skal ofte skabes – de kommer ikke af sig selv.

Unge har også brug for at kunne engagere sig. At øve sig i at gøre sin stemme gældende og blive bekræftet i, at man kan gøre en forskel – for sig selv, sin nabo og for samfundet. Til det har man brug for et fællesskab til at støtte sig op ad og et fællesskab til at udvikle og spejle sig i.

Derfor ønsker IU at skabe engagerende og udviklende fællesskaber for unge, så de allerede nu og i fremtiden kan engagere sig i og bære med på samfundet.

Alle skal høre om Jesus – også det jødiske folk

Med Jesu opstandelse påskedag var hans disciple ikke længere i tvivl: Han er MESSIAS. De nyheder var så gode, at de ikke kunne holde dem for sig selv. De var nødt til at fortælle og vise verden, at der var håb for den – ikke bare for jøder, men for alle! Jesus var tydelig: ”Gå ud og gør alle folkeslag til mine disciple!” Det kald må vi som kristne i dag også handle på.

Paulus udtrykker sorg over at hans jødiske landsmænd ikke accepterede Jesus som deres messias – En sorg Jesus også selv giver udtryk for. Det var jo dem løfterne om frelse, som vi kan læse om i det gamle testamente, først og fremmest var møntet på. Det er en sorg som vi må dele i dag, fordi en meget lille del af jøder i dag bekender Jesus (Yeshua) som deres messias.

Den jødiske messias er godt nyt for hele verden – også for jøder! Derfor bliver vi nødt til at fortælle det videre igennem ord og handling – også til jøder!

Guds mission er mangfoldig

Jesus kom ikke til jorden for bare at frelse din sjæl – han kom for at frelse hele dig! Det betyder at vi, som kristne, heller ikke er kaldet kun til at forkynde evangeliet med ord, men også i handling. Der er mange facetter af mission. At kæmpe for de mindste i samfundet er mission. At kæmpe for klimaet og bæredygtighed er mission. At tage sig af sin syge mor eller nabo er mission. I virkeligheden kan hele dit liv som kristen være mission – uanset hvem du er og hvad du brænder for. Dit liv og din ”mission” kan ikke adskilles.

Da Jesus sendte sine disciple ud, gjorde han det blandt andet med disse ord: ”som Faderen har sendt mig, sender jeg også jer”. Vi kan ikke frelse verden for synd, men vi kan være redskaber, der med vores liv bliver brugt af Gud til give ud af den nåde og den kærlighed han har vist os.

Derfor ønsker vi i IU at sætte mission i hele dens mangfoldighed på dagsordenen. Både i vores eget liv og igennem vores fællesskaber i Danmark, men også igennem partnere i ind- og udland.

Hele Biblen og Jesu samtid gør os klogere

Bibelen er den mest oversatte og trykte bog i verdenshistorien – med god grund. Denne samling af bøger, som er skrevet af mange forfattere og skrevet over lang tid, er et must read. Den rummer poesi, profetier, love, elskovsbreve, og et utal af forskellige fortællinger. Oplevelsen af at læse den kan være opløftende, kedelig, kompleks, udfordrende, dramatisk, lærerig osv. Men det er ikke på grund af alt det, at den er et must read. Hele Bibelen bør læses, fordi den i sin helhed fortæller noget om, hvem Gud er og peger på Jesus. Jesus er en essentiel del af Bibelen, fordi hans liv og gerning gør os meget klogere på hvem Gud er, og hvad han vil med os.
 
Jesus er jøde og han befandt sig i en jødisk kontekst. Den kontekst er vigtig, for at forstå hvad Jesus siger om Gud – altså sig selv. Det er det, som vi kalder for Kristendommens jødiske rødder.

Forsoning er grundlæggende for den kristne tro – også konkret i vores liv

En gennemgående nytestamentlig tråd handler om, at Gud har forsonet alle mennesker – ja, faktisk alt det skabte – med sig, gennem den død Jesus led på korset. Vi har fred med Gud, som Paulus beskriver det (Rom 5,1). Men det betyder ikke, at forsoning bare er en teoretisk størrelse, som vi skal informeres om, at vi har. Det er og må være noget, vi lever i. ”Elsk dine fjender og bed for dem,” sagde Jesus. Hvad nu hvis han faktisk mente, at vi skal forsone os med de mennesker, vi føler os allermest i konflikt med? I Israelsmissionens Unge tror vi, at det er et helt grundlæggende træk ved Gud at skabe fred, hvor der er kløfter. Derfor tror vi på forsoning. Gør du?

Scroll to Top