Israelsmissionens Unges regnskab for 2021

Herunder kan du blive klogere på hvordan IU forvalter sin økonomi. Du kan både læse, hvor indtægterne kommer fra og hvad pengene bliver brugt på. Alt er sat op i simple og overskuelige cirkeldiagrammer, så du nemt kan få det gode overblik. Når du kommer til udgifterne (de tre nederste diagrammer), så læg særligt mærke til det tredje diagram. Det viser nemlig at når du støtter Israelsmissionens Unge, så går HVER ENESTE KRONE til IU’s formål – At engagere unge i Guds store, mangfoldige og globale mission. Det synes vi selv er ret sejt!

Indtægter

På cirkeldiagrammet til venstre/ovenfor kan du se, hvor IU’s økonomi kommer fra. Som du kan se kommer en stor del fra tilskud fra DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd) og DIM (Den Danske Israelsmission) og deltagerbetalinger fra diverse rejser. Men derudover kommer der en ikke uvæsentlig del fra medlemskontingenter og private gaver – og det er faktisk dem vi er alle mest glade for. 2021 adskilte sig fra IU’s normale regnskaber på grund af pandemien, der umuliggjorde internationale aktiviteter.

 

Gaver:
Tilskud fra DUF:
International refusion fra DUF: 
Tilskud fra DIM:
Studieture til Israel (DG):
Volontører (DG):
Missionspiloter (DG):
Storytellers (DG):
Internationale Projekter
Kontingent
Andet

Samlede indtægter:

2021       2022         

61               53 t.Kr.
753             694 t.Kr.
0                 0 t.Kr.
100             100 t.Kr.
0             239 t.Kr.
0               26 t.Kr.
0             292 t.Kr.
0               14 t.Kr.
157         1.138 t.Kr.
 53              86 t.Kr.
8              67 t.Kr.

1.157        2.755 t.Kr.

Til højre/nedenunder kan du se et cirkeldiagram, der viser hvor stor en andel af IU’s indtægter der kommer andre steder fra end fra deltagergebyrer. Det er jo primært penge der “løber igennem kassen”.

Omkostninger

Til venstre/ovenfor kan du se et cirkeldiagram, der viser IU’s udgifter samlet set. Men måske er cirkeldiagrammet nedenunder lidt mere spændende. Regnskabet for 2021 (og 2020) ser dog lidt anderledes ud end normalt på grund af pandamien.

 

Lokalt arbejde i DK:
Nationalt arbejde i DK:
Volontører:
Missionspiloter:
Storytellers:
Øvrigt internationalt arbejde:
Studieture i Israel:
Information og PR:
Administration:
Internationale Projekter:
Kontingenter:

Samlede omkostninger:

2020         2021       

224          270 t.Kr.
162          173 t.Kr.
13            69 t.Kr.
38         465 t.Kr.
0            22 t.Kr.

0            70 t.Kr.
0         532 t.Kr.
40           29 t.Kr.
325        350 t.Kr.
 144     1.050 t.Kr.
5             5 t.Kr.

951    3.046 t.Kr.

På cirkeldiagrammet til højre/nedenunder kan du se, hvad IU bruger sine penge på.

Som du kan se, så bruger vi en stor del af vores penge lokalt rundt omkring i Danmark. Det er primært støtte til de mange lokalgrupper, som alle sammen på en eller anden måde arbejder med på IU’s vision og formål.

Derudover bruger vi også en del penge på nationalt arbejde i Danmark. Det er primært nationale arrangementer og aktiviteter. En tredje vigtig blok er det internationale arbejde. Det er de penge vi bruger på at sende unge danskere til primært Israel og Palæstina for at blive klogere på dem selv, Gud og deres plads i Guds store mission.

Den største blok er dog administration. Det er ikke den sjoveste blok, men en nødvendig blok – men prøv lige at kigge på cirkeldiagrammet nedenunder.

På cirkeldiagrammet til venstre/ovenfor kan du se hvordan IU’s udgifter fordeler sig, hvis man fratrækker alt administration, lokaler osv. osv. – Udgifter som ALT SAMMEN bliver dækket af tilskudet fra DUF. Det vil altså sige at efter alle de “kedelige” udgifter er dækket, så var der i 2021 stadig 345.000 kroner tilovers til alt det som IU gerne vil – nemlig at engagere unge i Guds store, mangfoldige og globale mission. Det er sejt!

Det betyder også at hver eneste krone, som du giver til Israelsmissionens Unge går 100% ubeskåret til vores arbejde – ikke én krone går til administration, men at sætte Jesus på dagsorden i Nørre Bøvling, Danmark og ude i den store verden. Det er også sejt!

Årets resultat

Samlet set betød det at Israelsmissionens Unge i 2022 kom ud med et underskud på 292.365 kroner. Underskuddet skyldes primært den internationale refusion, som IU plejer at modtage fra DUF på baggrund af internationale udgifter i det forgangene år. Det betyder at penge, der blev sparet i 2021 gav et underskud i 2022. IU’s bestyrelse forventer et bedre balanceret regnskab under de mere normal tilstande fremadrettet.

Hvis ovenstående gennemgang ikke var detaljeret nok, så kan du finde hele Israelsmissionens Unges årsberetning for 2022 ved at trykke her. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du som altid velkommen til at kontakte sekretariatet på kent@israel.dk.

Scroll to Top