Vision

Visionen

Israelsmissionens Unge ønsker i fællesskab med Gud og mennesker at …

… forankre unge i Guds grænseløse kærlighed

… opbygge kendskabet til evangeliet. Heri kristendommens jødiske rødder, konfliktløsning og forsoningsarbejde

… udbrede evangeliet, så det leves i både handling og ord af jøder såvel som danskere

Værdierne

Åbenhed

  • Vi ønsker at være åbne og udfordre egen såvel som andres holdninger til gensidig opbygning. Vi vil fremme forsoning gennem villighed til at se situationer fra andres perspektiv.

Fællesskab

  • Mission kræver relation. Derfor vil vi have et nærværende åbent fællesskab, hvor vi har det godt og kan dele liv sammen.

Synlighed

  • Vi vil have frimodighed til at kommunikere, at dele den gode historie, aktivt invitere til arrangementer og opdatere om arbejdet i IU. Mission kræver synlighed.

 

 

dsc2401