Vores vision og værdier

Her finder du vores drømme. Vi elsker, når vi i bidder kan se, de bliver til virkelighed. Tjek dem ud og se, om du drømmer om det samme som os. 

VISION

Israelsmissionens Unge ønsker i fællesskab med Gud og mennesker at …

  • Forankre unge i Guds grænseløse kærlighed
  • Opbygge kendskabet til evangeliet. Heri kristendommens jødiske rødder, konfliktløsning og forsoningsarbejde
  • Udbrede evangeliet så det leves i både handling og ord af jøder såvel som danskere

VÆRDIER

Åbenhed

Vi ønsker at være åbne og udfordre egen såvel som andres holdninger til gensidig opbygning. Vi vil fremme forsoning gennem villighed til at se situationer fra andres perspektiv.

Fællesskab

Mission kræver relation, derfor vil vi have et nærværende åbent fællesskab, hvor vi har det godt og kan dele liv sammen.

Synlighed

Vi vil have frimodighed til at kommunikere, at dele den gode historie, aktivt invitere til arrangementer og opdatere om arbejdet i IU. Mission kræver synlighed.

Scroll to Top