Vision og værdier2020-03-27T10:57:45+01:00Her finder du vores drømme. Vi elsker, når vi i bidder kan se, de bliver til virkelighed. Tjek dem ud og se, om du drømmer om det samme som os. 

VISION
Israelsmissionens Unge ønsker i fællesskab med Gud og mennesker at …

  • Forankre unge i Guds grænseløse kærlighed
  • Opbygge kendskabet til evangeliet. Heri kristendommens jødiske rødder, konfliktløsning og forsoningsarbejde
  • Udbrede evangeliet så det leves i både handling og ord af jøder såvel som danskere

VÆRDIER

Åbenhed
Vi ønsker at være åbne og udfordre egen såvel som andres holdninger til gensidig opbygning. Vi vil fremme forsoning gennem villighed til at se situationer fra andres perspektiv.

Fællesskab
Mission kræver relation, derfor vil vi have et nærværende åbent fællesskab, hvor vi har det godt og kan dele liv sammen.

Synlighed
Vi vil have frimodighed til at kommunikere, at dele den gode historie, aktivt invitere til arrangementer og opdatere om arbejdet i IU. Mission kræver synlighed.