Bliv volontør i en kirke i Israel

Har du lyst til at være kirke i Israel? IU har et tæt samarbejde med Den Danske Israelsmission, som har to danske præster i Israel. Du har mulighed for at hjælpe til – enten ved Den Danske Kirke i Jerusalem eller ved Immanuelkirken i Tel Aviv. Læser du på en relevant uddannelse, har du også mulighed for at blive praktikant

Den Danske Kirke i Jerusalem

Kirkevolontør volontør Israel rejs ung

Kirkevolontør i Den Danske kirke i Jerusalem 2015-16

Beskrivelse: Den Danske Kirke i Jerusalem er et mødested for danskere, som bor og arbejder i Israel og de palæstinensiske områder. Desuden er danske turister og pilgrimme på rejse i området også en aktiv del af kirken. Kirken ønsker at møde danskere i alle aldre på en nærværende og relevant måde. Gennem kirkens forskellige arrangementer ønsker de også at skabe kontakt til den lokale befolkning i området. Daniel Serner er præst ved kirken.

Dine opgaver: Som volontør ved kirken kommer du til at have en række opgaver, som vil blive tilpasset dine ønsker. Det kunne dreje sig om:

 • Forberedelser til gudstjenester
 • Planlægning af udflugter
 • Lovsangsteam –  sang og/eller instrument
 • Undervisning af volontører og missionspiloter
 • Sjælesorg og samtaler for volontører og missionspiloter
 • Praktiske opgaver ved kirken

Fællesskab: Du kommer til at indgå i et team sammen med det danske præstepar, og samtidig kommer du til at have en masse med de øvrige volontører og praktikanter i Israel at gøre.

Immanuelkirken i Tel Aviv

Beskrivelse: Immanuelkirken ligger i Jaffo, Tel Aviv, hvor der er både en hebraisk- og engelsksproget menighed. Hver uge samles omkring 60-80 mennesker fra mange nationaliteter og samfundsgrupper til gudstjeneste i kirken – heriblandt omkring 20 jøder, der er kommet til tro på Jesus. Mange interesserede jøder og skoleklasser kommer på besøg i kirken og får rundvisning og eventuelt en koncertoplevelse. Christian Rasmussen er præst ved kirken.

Dine opgaver: Den primære arbejdsopgave som kirkevolontør er at være tilstede og møde folk med respekt og kærlighed. Det kan blandt andet udmønte sig i:

 • Forberede og være tilstede til gudstjenester
 • Gruppe for unge voksne
 • Lørdagsskole for børn
 • Bibelstudie
 • Koncerter
 • Lovsangsteam – sang og/eller instrument
 • Besøge mennesker fra menigheden og ældre mennesker
 • Hjælpe til i børnehave for flygtningebørn
 • Sende nyhedsbrev ud
 • Lave menighedsblad
 • Opdatere internetside og Facebookside
 • Hente post, handle ind, gøre rent, reparere

Fællesskab: Du kommer til at indgå i et team sammen med det danske præstepar og andre ansatte ved kirken. Du arbejder desuden sammen med volontører fra flere forskellige lande og det lokale messianske “menighedsråd”. Du får derudover også et fællesskab med de andre danske volontører og praktikanter i Israel.

Signe og Conrad var kirkevolontører ved Immanuelkirken. Hør dem fortælle om deres oplevelser: